Имя ганна по русски: Ганна / StatusName

%d0%93%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0 на русский — Украинский-Русский

Підраховано, що під кінець війни в неї було втягнуто 93 відсотки населення світу.

По оценкам, к концу войны в нее было втянуто 93 процента мирового населения.

jw2019

Гімни IV 93 Стацій.

Гимны IV 93 Стаций.

WikiMatrix

Останнє, що я чув, 93% зарахували в коледж.

Из того, что я слышал в последний раз, 93% приняли в колледж.

QED

У сезоні 1992/93 виступав за «Динамо» (Луганськ), після чого перебрався в російський «Ростсельмаш», але грав там здебільшого за другу команду, тому того ж року повернувся в Луганськ, де став виступати за «Зорю».

В сезоне 1992/93 выступал за «Динамо Луганск», после чего перебрался в российский «Ростов», но играл там за вторую команду, поэтому в том же году вернулся в Луганск, где стал выступать за «Зарю».

WikiMatrix

Шлях від Москви до Ленінграда був пройдений за 7,5 годин при середній швидкості 93 км/ч.

Путь от Москвы до Ленинграда был пройден за 7,5 часов при средней скорости 93 км/ч.

WikiMatrix

Поява абревіатури було викликано, зокрема, тим, що спочатку бондаж/дисципліна (BD) і домінування/підпорядкування (DS) вважалися підрозділом садомазохізму (SM), що не влаштовувало представників даних напрямків.

Появление аббревиатуры BDSM вместо SM было вызвано, в частности, тем, что изначально бондаж/дисциплина (BD) и доминирование/подчинение (DS) считались подразделом садомазохизма (SM), что не устраивало представителей данных направлений.

WikiMatrix

Автомобіль оснащувався бензиновим двигуном потужністю 62 к.с., що працює на бензині АІ-93.

Автомобиль оснащался бензиновым двигателем мощностью 62 л. с., работающим на бензине АИ-93.

WikiMatrix

(Приклади важливих учень, відкритих у цей період часу, можна знайти в розділах 29, 42, 45, 76, 88 та 93).

(Примеры важных учений, открытых в этот период времени можно найти в разделах 29, 42, 45, 76, 88 и 93.)

LDS

* Батькам заповідано виховувати дітей у світлі й істині, УЗ 93:40.

* Родителям заповедано воспитывать своих детей в свете и истине, У. и З. 93:40.

LDS

Острів округлої форми, площа 93 км2.

Остров округлой формы, площадь 93 км2.

WikiMatrix

«Tourist» мав хорошу аеродинаміку, що не дивно, з урахуванням авіаційного минулого виробника, і хоча він мав лише чотиритактний двигун на 174 см3 потужністю 9.5 к.с., він міг розвивати швидкість до 110 км/год (офіційно 93 км/год).

«Tourist» имел хорошую аэродинамику, что неудивительно, с учётом его авиационного прошлого и хотя он имел только 174 куб.см. четырёхтактный двигатель мощностью 9.5 л. с., он мог развивать скорость до 110 км/ч (официально 93 км/ч).

WikiMatrix

У другому матчі цього турніру Жо знову вийшов на заміну на 83 хвилині та забив на 93 хвилині.

Во втором матче этого турнира Жо вышел на замену на 83-й минуте и забил на 93-й минуте.

WikiMatrix

4 «Ньютонівське наближення», с. 92-93; К. В. Холшевніков, І. І. Нікіфоров Властивості гравітаційного потенціалу в прикладах і завданнях: Навчальний посібник. — С-Пб., 2008. — 72 с., ББК 22.6.

4 «Ньютоновское приближение», с. 92-93; Холшевников К. В., Никифоров И. И. Свойства гравитационного потенциала в примерах и задачах: Учебное пособие. — С-Пб., 2008.— 72 с., ББК 22.6.

WikiMatrix

93 І в яке б село чи місто ви не ввійшли, так і робіть.

93 И в какую бы деревню или город вы ни пришли, делайте то же самое.

LDS

Роберт Адлер помер у місті Бойсе від серцевої недостатності у віці 93 років.

Роберт Адлер умер в городе Бойсе от сердечной недостаточности в возрасте 93 лет.

WikiMatrix

Наприклад, Христос—це “істинне світло, яке засвічує кожну людину, яка приходить у світ” (УЗ 93:2; Іван 1:9).

Например, Христос есть ‘истинный свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир’ (У. и З. 93:2; от Иоанна 1:9).

LDS

У першому сезоні (1991/92) Дель П’єро провів 4 гри, у другому (1992/93) — 10, забивши свій перший м’яч у професіональній кар’єрі.

В первом сезоне (1991/92) Дель Пьеро провёл всего 4 игры, во втором (1992/93) — 10, забив первый гол в профессиональной карьере.

WikiMatrix

Перш ніж випустити Room 93, Ешлі записувала кавери на пісні різних виконавців і викладала їх на YouTube.

До того, как выпустить Room 93, Эшли записывала каверы на композиции различных исполнителей и выкладывала их на YouTube.

WikiMatrix

(Єремії 25:11, 12; Даниїла 9:1—3). За детальним обговоренням «призначених часів народів» дивіться книжку «Обговорення на основі Писань», сторінки 91—93, видану Свідками Єгови.

(Иеремия 25:11, 12; Даниил 9:1—3). «Времена, назначенные народам» подробно обсуждаются в книге «Рассуждение на основании Писания», изданной Свидетелями Иеговы, в разделе «Даты» (страницы 95—97, англ.).

jw2019

За даними ізраїльського «Музею єврейського воїна Другої світової війни» їх налічувалося 93 310 осіб.

По данным израильского «Музея еврейского воина Второй мировой войны» их насчитывалось 93 310 человек.

WikiMatrix

У сезоні 1992/93 провів 9 ігор (м’ячів не забивав).

В сезоне 1992/93 провел 9 игр (мячей не забивал).

WikiMatrix

Помер через 93 дні після смерті батька.

Умер через 93 дня после смерти отца.

WikiMatrix

Згідно з офіційною статистикою, 93 відсотки населення належить до католицької церкви.

Согласно официальной статистике, 93 процента населения принадлежит к католической церкви.

jw2019

Фінальний матч пройшов на стадіоні «Роуз Боул» у Пасадені, Каліфорнія в присутності 93 420 глядачів.

Финальный матч прошёл на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, Калифорния в присутствии 93 420 зрителей.

WikiMatrix

Запросіть одну третину класу прочитати Учення і Завіти 42:22–25, ще одну третину—прочитати Матвій 18:1–6, а останню третину—прочитати Учення і Завіти 93:39–44.

Попросите одну группу прочитать Учение и Заветы 42:22–25, другую – от Матфея 18:1–6, а третью – Учение и Заветы 93:39–44.

LDS

Значение имени Ганна (происхождение)

Имя Ганна в различных вариациях можно встретить во всех уголках планеты. И неудивительно, что оно пользуется такой популярностью, ведь оно наделяет своих очаровательных обладательниц прекрасными качествами.

Эти женщины добры и искренни, умны и чувствительны, они добиваются успеха в работе и счастья в семейной жизни.

Этимология

Ганна – распространенное на территории Украины и Белоруссии женское имя, пришедшее из греческого языка. Происхождение восходит к еврейскому имени Hannah, которое означает «Бог благословил» или «Бог помиловал».

Это библейское имя (Анной звали мать богородицы Марии), которое благодаря последователям христианства распространилось по всему миру. Ганна – один из многих вариантов звучания этого имени, по-русски оно звучит как Анна.

Формы имени: Анна, Ханна, Энн, Ана, Анн, Аника, Аниса, Анни, Аннет, Анабель и пр.

Скачайте бесплатно: 5 книг, которые изменят вашу жизнь! ♡

Символы-покровители:

 • Знак зодиака – Овен.
 • Дерево-покровитель – рябина.
 • Животное – заяц.
 • Планета – Юпитер.
 • Камень – турмалин.
 • Цвет – красный.

Характер и судьба

Каждый, кто имеет радость быть знакомым с Ганной, может с уверенностью сказать, как ему в этом повезло, ведь такая женщина прекрасна во всех отношениях. Ганна – надежный товарищ, она умеет слушать и сопереживать. Обладательница этого имени добра и по-русски щедра душой. Она окрыляет своей верой в человечество, и уже одна ее жертвенность достойна восхищения.

Рекомендуем: Приметы для беременных

Малышка Ганна сияет, как маленькое солнышко, одаряя радостью и теплом всех вокруг. Это необычайной доброты ребенок, который бросается помогать каждому без лишних просьб. С детства девочка помогает маме и папе по хозяйству, выполняет мелкие поручения пожилых соседей. Эту девочку без устали хвалят, а Ганна при этом смущенно краснеет, ведь добро она делает не ради похвалы, а из-за любви к людям.

В школе девочка хорошо учится. У нее аналитический склад ума, она с легкостью справляется с задачками и добивается успеха в точных науках. Ганна не стремится быть в центре внимания, но все же пользуется большим авторитетом среди своих одноклассников.

Скачайте бесплатно: 5 книг, которые изменят вашу жизнь! ♡

Рекомендуем: Нумерология судьбы

Доброта с возрастом не только не теряет свое значение в жизни Ганны, но и становится еще сильнее. Девушка все так же заботится о своих родителях, соседях и о каждом, кому необходима поддержка.

Она ничего не просит взамен за свою доброту, и нередко этим пользуются. Ганна это может прекрасно осознавать, но от своей доброты она не откажется, потому что не умеет жить иначе. Эта милая и добрая девушка просто не в состоянии нажить неприятелей. Она всячески избегает конфликтов – не только потому, что ей неприятны любые ссоры, а потому, что осознает: обороняться она не умеет.

Возможно, она и могла бы дать отпор обидчику, если бы сама не боялась его обидеть. Ганна придает большое значение чувствам других и относится к ним с огромной осторожностью, она обладает эмпатическими способностями, поэтому душевную боль других чувствует, как свою.

Несмотря на то что на чувства Ганны повлиять легко, не стоит думать, что она с такой же легкостью подражает чужим мыслям. Эта женщина очень умна и эрудированна, обладает высокими моральными принципами и развитым аналитическим мышлением. Она умеет находить выход из сложных ситуаций, дальновидна и решительна.

Рекомендуем: Что значит любить и уважать себя?

Скачайте бесплатно: 5 книг, которые изменят вашу жизнь! ♡

Ганна склонна слишком серьезно воспринимать мир. Она любит идеализировать, и когда реальность расходится с идеальной картинкой, которую Ганна для себя нарисовала, это приносит ей огромное разочарование и страдания. Этой женщине стоит научиться воспринимать несовершенства мира с юмором, сменить праведный гнев и ужас на иронию и не придавать такое значение недостаткам людей и мира.

В любой профессии Ганна добьется успеха благодаря своему трудолюбию и самоотдаче. Лучше всего ей подойдут профессии, требующие контакта с людьми, так как сама природа наградила ее даром входить в доверие к людям. Она может стать прекрасным врачом, учителем или психологом.

Любовь и совместимость

Ганна не может жить без любви – и в самом деле, с юных лет она окружена бесчисленными поклонниками. Ганна – эталон женственности. Ее жертвенность, доброта и красота души отражаются на внешнем облике, что делает ее необычайно привлекательной. Девушка следит за собой и любит мужское внимание, хотя и принимает его зачастую со смущением.

Она нуждается в мужчине-защитнике, умном и надежном. Ей отлично подойдет веселый, обладающий чувством юмора человек, который будет время от времени отвлекать ее от излишне серьезных мыслей. Союз с таким партнером будет долгим и счастливым для обоих супругов. Библейское происхождение имени говорит о том, что Ганна имеет все качества прекрасной жены и мамы – отзывчивой, любящей и заботливой.

Имя хорошо совместимо для брака с:

Ганна празднует именины около 30 раз в год, в том числе 11 января, 14 марта, 18 июля, 15 октября, 23 декабря и др. Автор: Юлия Бибик

Если вы любите давать советы и помогать другим женщинам,
пройдите бесплатное обучение коучингу у Ирины Удиловой,
освойте самую востребованную профессию и начните получать от 70-150 тысяч:

Имя Ганна – значение, характер, совместимость и многое другое

 1. Значение имен
 2. Популярные имена
 3. имя Ганна

Толкование имени

Ганна это человек с идеалистическими наклонностями, носитель таких качеств, как привязчивость, влюбчивость, стремление видеть «эталон» во всем, что попадается на глаза.

Но это еще и повышенная требовательность к окружающим, довольно часто не имеющая реальных оснований. Такой человек искренне считает, что если «абсолют» существует, то все просто обязаны стремится к его достижению. Переубедить его невозможно, он «останавливается» только тогода, когда заканчивается «горючее» – собственные ресурсы.

Производные формы имени Ганна

Проиcхождение

еврейские, славянские, древнееврейские, белорусские, русские

Значение

Бог дал

Подходящие цвета

 Красный

Счастливые числа

9, 7, 16, 2

Планета

Марс,Юпитер

Металл

Железо

Знак зодиака

♈ Овен,♐ Стрелец

День недели

Вторник

948

Место в рейтинге
Популярных имен

Даты именин

Камни-талисманы имени

Халцедон, Камень Боджо, Хризоберилл, Диопсид, Полевой Шпат, Гематит, Малахит, Фенактит, Пещаник, Тектит, Желтый Топаз, Голубой Турмалин, Коричневый Турмалин, Розовый Турмалин, Полосчатый Камень.


Узнать больше об имени Ганна

Внешний облик

Сознание собственной элегантности дает вам ощущение уверенности в себе. Вам важно быть «хорошо одетым», подтянутым, солидным. Иной раз Ваш внешний облик может послужить Вам своего рода щитом, позволяющим отгородиться от людей, общение с которыми в данный момент для Вас по каким-то причинам нежелательно. В то же время Ваш вид, иногда довольно колоритный, но всегда корректный, располагает к Вам, вызывает симпатии.

Совместимость имени Ганна, проявление в любви

Любовь для вас является насущной, каждодневной необходимостью, порой неосознанной. Поэтому в Вашем отношении к партнеру преобладает нежность, часто довольно обременительная, и заботливость, порой граничащая с навязчивой угодливостью. Однако Вы пребываете в непоколебимой уверенности, что все делаете правильно и требуете адекватной, с Вашей точки зрения, реакции на свои поступки — благодарности и восхищения. Ганна, Вы легко уязвимы, мнительны и обидчивы, часто приходите в состояние раздражения без видимых причин. При длительном отсутствии партнера «в пределах досягаемости» Вас посещает ощущение заброшенности, неуверенности в том, что Вы счастливы. Все, что Вам на самом деле нужно – это найти человека, которому будут по душе и Ваша трогательная привязчивость, и Ваша самоотверженная преданность. Тогда союз будет длительным и гармоничным.

Лучшие имена для брака, какое мужское имя лучше всего подходит имени Ганна

Мотивация

Вас привлекает красота и гармония во всех проявлениях. Поэтому первоосновой Ваших душевных устремлений является желание сохранить их вокруг себя. Следовательно, любые действия, результатом которых может стать нарушение привычного порядка вещей – противны Вашей природе.

Но и «воевать» с тем, кто пытается создать такой дисбаланс, Вы не станете. «Худой мир» для Вас всегда «лучше доброй ссоры», а значит, врага следует превратить в друга, проявив такт и дипломатичность.

И нет ничего удивительного в том, что друзей у Вас много, а врагов практически нет. Вы всегда способны не только найти компромиссное решение, но и «разбудить лучшие чувства» в человеке, настроенном негативно по отношению к Вам.

Однако просто знать, как следует поступить в той или иной ситуации – это еще не выбор. Мнение необходимо подкреплять действием. И вот тут Вас часто подводит Ваша нерешительность. Это не робость и не боязнь последствий. Просто колебания в процессе поиска наилучшего варианта. Жизненный опыт поможет от них избавиться.

Характеристика имени Ганна

Вы обладаете большой внутренней силой и мудростью, вам присуща феноменальная интуиция. Кроме того, вы очень человечны и точно также, как Шестерка, вам хочется любви и поддержки – именно они необходимы для достижения наивысших результатов в вашей работе. Но не забывайте, что ваше число – это не символ аскетизма и жертвоприношения: если вы поддадитесь искушению «сгореть на работе», в награду получите серьезные потери и проблемы. Вам нельзя нарушать основы духовного образа жизни и внутренней благодати.

Вам не стоит бояться жизненных перипетий – имя Ганна обладает поистине магической способностью «притягивать» в нужные моменты помощь и благоприятные возможности для достижения ваших целей.

Вам свойственна идеалистичность; вы любите свою семью и друзей, свой родной дом. Вы очень чувствительны к прекрасному, особенно в людях. Способны на сильную, всепоглощающую любовь, но она может быстро погаснуть, если избранник не совпадает с вашим идеалом красоты и совершенства – как в отношении характера, так и личности в целом. Вам особенно неприятна мелочность людей в поступках и делах. Кроме того, вы терпеть не можете, когда на вас оказывают давление или стараются вывести из себя.

%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0 — со всех языков на все языки

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАканАлтайскийАрагонскийАрабскийАстурийскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБагобоБелорусскийБолгарскийТибетскийБурятскийКаталанскийЧеченскийШорскийЧерокиШайенскогоКриЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийВаллийскийДатскийНемецкийДолганскийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГэльскийГуараниКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийВерхнелужицкийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнупиакИнгушскийИсландскийИтальянскийЯпонскийГрузинскийКарачаевскийЧеркесскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийКомиКиргизскийЛатинскийЛюксембургскийСефардскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМаньчжурскийМикенскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийКомиМонгольскийМалайскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийНауатльОрокскийНогайскийОсетинскийОсманскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийАрумынскийРусскийСанскритСеверносаамскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиШумерскийСилезскийТофаларскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийТувинскийТвиУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВьетнамскийВепсскийВарайскийЮпийскийИдишЙорубаКитайский

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАлтайскийАрабскийАварскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийКаталанскийЧеченскийЧаморроШорскийЧерокиЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийДатскийНемецкийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГалисийскийКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнгушскийИсландскийИтальянскийИжорскийЯпонскийЛожбанГрузинскийКарачаевскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийЛатинскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийМонгольскийМалайскийМальтийскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПуштуПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийРусскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиТамильскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВодскийВьетнамскийВепсскийИдишЙорубаКитайский

Украинские имена

К списку украинских имен

Украинские имена близки по своему происхождению и звучанию к русским и белорусским спискам имен. Это легко объясняется тем, что все три народа имеют общие источники для имяобразования, а именно общий набор языческих или традиционных восточнославянских имен и православные святцы, то есть список православных имен.

В течение долгого времени языческие имена были в ходу наравне с церковными или православными. Часто человека в быту называли именно языческим именем, которое дали ему родители, и почти не употребляли церковное имя, данное при крещении. Так, мало кто знает, что Богдан Хмельницкий имел церковное имя Зиновий. Давая, по сути, человеку два имени украинцы верили, что это обеспечивает ему защиту разных мистических начал – и язычества, и христианства.

Постепенно имена церковного календаря стали привычными слуху украинцев, они изменялись фонетически под воздействием речи. Особенно это коснулось звучания женских имен. Например, православное имя Анна в украинском варианте звучит как Ганна. Изменения коснулись всех имен, имевших начальное «а», а так же имен, имеющих в своем составе букву «ф». Так, Иосиф стал Йосипом или Осипом.

В украинском языке сохраняется восточнославянская традиция, не допускающая начального «а». По этой причине в заимствованных именах начальная буква «а» заменяется на «о». Например, Александр становится Олександром или Олесем, а Алексей – Олексием. При этом сохранили свои начальные буква «а» имена Андрiй и Антон. Конечно, формы Ондрiй и Онтiн также существуют, но сегодня почти не встречаются.

Исторически в восточнославянских языках звук «ф» отсутствовал, поэтому буквы «ф» и «фита» в именах подвергались изменениям. Буква «ф» в народной речи чаще всего заменялась на «п», (например, «Филипп» — «Пилип»), а «фита» превращалась в «т» (например, Феодосий – Тодось, Фёкла – Текля и т.д.).

Многие украинские имена образовались при помощи уменьшительных суффиксов, например, Левко (Лев), Варка (Варвара). При этом такие имена используются не только в разговорной речи, но и в официальных документах.

Если сравнивать украинские и русские имена, то сразу бросается в глаза характерное для украинских имен окончание «о». Так, русское имя Пётр в украинском варианте звучит как Петро, Михаил – Михайло и др. Среди имен, имеющих разные русский и украинский варианты, можно перечислить имена Микола (Николай), Юхим (Эфим), Ярина (Ирина) и другие.

Сегодня украинские имена можно разделить на несколько видов. Это православные имена, включая их народные и светские формы, католические имена, а также имена, заимствованные из других языков. К первой группе относятся как православные имена, более распространенные в их народном звучании (Олена, Оксана, Дмитро вместо их канонических форм Елена, Ксенiя, Дмитрiй), так и распространенные преимущественно в канонической форме. Например, Iрина, Євгенія, однако, и эти имена имеют свои народные варианты — Ярина/Орина, Ївга/Югина, так же встречающиеся в качестве паспортных имен. Также весьма распространены среди паспортных имен имена Олеся и Леся, являющиеся уменьшительными формами имен Олександра и Лариса.

К славянским именам относятся такие имена, как Владимир (Володимир), Владислав, Станислав и его женская форма, Мирослава, Ярослава. Причем следует отметить, что подобные имена на Украине распространены больше, чем в России. Католические имена, такие, как Тереза, Ванда, Казимир, распространились благодаря соседней католической Польше и чаще встречаются в западных областях страны.

В отдельную группу можно отнести имена, относительно недавно заимствованные из других языков. Например, Жанна, Дiана, Роберт и другие.

В последние пять лет на Украине стали особенно популярны имена Микита, Данило, Максим, а из женских имен – Дарина, Ангелiна, Софiя. В настоящее время на Украине есть большое число людей со смешанной украино-русской идентификацией. От этого в паспортах сейчас пишут как русский, так и украинский вариант имени, порой не совпадающий с языком документа или национальностью носителя, но в полном соответствии с его предпочтениями и пожеланиями.

Некоторые типично украинские формы украинских имен в советские времена постепенно вытеснялись их русскими или квази-русскими вариантами, и теперь украинские формы этих имен сохранились только в западных областях страны. Например, русский вариант имени Феодосiй сегодня в восточной Украине более распространен, чем украинский вариант Тодось.

В СССР жители союзных республик имели в паспорте два варианта имени – на русском и на национальном языке. При этом в Белоруссии и Украине национальный вариант имени и отчества заменялся на их русский аналог. Так, независимо от национальности Петро Миколаевич в русском написании становился Пётром Николаевичем, а Надежда Владимировна — Надіей Володимирівной.

Сегодня такая практика на Украине теоретически отменена, и имена можно транслировать в соответствии с национальными предпочтениями. Однако, для того, чтобы имена в паспорте были написаны одинаково, гражданину приходится пройти множество бюрократических преград. К тому же родители, желающие назвать дочь Анной, сталкивались с упорным сопротивлением работников ЗАГСа, утверждающих, что украинская форма этого имени Ганна, а имени Анна в украинском языке нет, хотя это и не так. Имя Анна, именно в этой форме, существует в украинском языке уже много столетий. Постепенно преград для родителей становится все меньше.

Список украинских имен

А

Авдей — Овдій

Аверкий — Оверкій

Аверьян — Овер’ян

Агриппина — Горпина

Аникий — Оникій

Анисим — Онисим

Ануфрий — Онопрій

Аполлон

Арсена

Афанасий — Афанасій, Опанас

Б

Бронислава — Броніслава

В

Вакула

Васса

Г

Д

Дора

Е

Епифан — Єпіфан

Ерофей — Єрофей

Ефросинья — Єфросинія

Ж

З

Зиновия — Зіновія

Зосим

И

Иона — Івона

Ида — Іда

Иларион — Іларіон, Ларіон

Иммануил — Мануїл

Ипатий — Іпатій

Ипполит — Іполит

К

Казимир

Калерия — Калерія

Калистрат — Калістрат

Капитолина — Капитоліна

Карп — Карпо

Кондрат — Кіндрат

Клавдий — Клавдій

Клементина

Л

Лазарь — Лазар

Леокадия — Леокадія

Леонтий — Леонтій

М

Мариан — Мар’ян

Мелентий — Мелетій

Мефодий — Мефодій

Мечислав

Митрофан

Михей

Модест

Н

Наум

Никифор — Ничипір

О

П

Панас

Пантелеймон

Парамон

Пахом

Пимен — Пимін

Поликарп — Полікарп

Прокоп — Прокіп

Р

Роксолана

Ростислава

С

Саломея

Самсон

Свирид

Святополк

Святослава

Севастьяна — Севастіяна

Северьян — Север’ян

Спиридон

Станислава — Станіслава

Т

У

Ф

Фаддей — Тадей

Феофан

Филимон — Тилимон

Филарет — Філарет

Фотиния — Фотинія

Х

Христофор

Э

Элизар — Єлизар

Ю

Я

Женские имена
Мужские имена
Русские имена
Православные имена

значение, происхождение, как звучит на разных языках

Значение и происхождение имени

Анна – женское имя еврейского происхождения. Есть предположение, что древние евреи заимствовали его из более ранних языков Ближнего Востока. Выделяют две версии значения имени: «Божия милость» и «миловидность, грация».

История имени Анна

На Русь имя пришло с принятием христианства и стало популярным благодаря легкому произношению и благочестивому образу Святой Анны, матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Аннами нарекали девочек из разных сословий — от дворян до крестьян. Во второй половине XVIII в. это имя носила каждая 8-ая дворянка, каждая 10 купчиха и каждая 13 крестьянка.

См. также: Какие имена давали дворянкам

Если у дворянок было разнообразие имен, то у крестьянок одноименность считалось обыденным делом. Обычай исключал возможность выбирать имя, которого нет ни у кого в деревне. Так, в некоторых семьях было по несколько Анн. В переписи населения деревни Лепехино Костромской губернии за 1777 год отмечены семьи, где Анной звали мать и дочерей.

По мере того как у крестьянок имя набирало популярность, у дворянок оно стремительно падало. Этот процесс можно проследить по спискам воспитанниц «Смольного института благородных девиц» с 1758 по 1914 год. За 156 лет процент «смолянок», получивших имя Анна, снизился с 12,7 до 2,9.

После революции имя Анна стало исчезать в деревнях и селах. К 1930 году оно стало редким, и его обогнали Валентина, Нина, Галина и Тамара.

Сколько людей с именем Анна сегодня

Согласно статистике, Анна является одним из самых излюбленных имен москвичей. С 2015 по 2019 год оно занимало третье место по популярности, уступая первенство Марии и Софии.

Число новорожденных москвичек, получивших имя Анна

Производные формы

В русском языке более 50 производных имени Анна. Среди них сами распространенными являются Аня, Анечка, Анютка, Анюта, Анютик, Аннушка, Аннета, Анка, Анька, Анита, Анюша, Анюсик, Анча, Анчик, Анюточка, Анночка, Аннюся, Аннюня, Аннуся, Анюся, Ануся, Ася, Нюра, Нюша, Нюся, Нюта.

Как Анна превратилась в Нюшу и Нюру

Возможно, вас удивило, что среди производных форм встретились Нюша, Нюра и Нюся. Давайте рассмотрим, как образовались эти имена.

Анна – это заимствованное имя и, попав в русский язык, оно стало приспосабливаться к нему. Вначале у имени отсёкся конец, и Анна стала Аней.

Ан/на → Аня

Затем присоединились ласкательные суффиксы -юр, -юс, -юш.

Аня + юр, юс, юш → Анюра, Анюса, Анюша

В конечном итоге мешавшее начало отпало и образовались Нюша, Нюра и Нюся.

А/нюра, А/нюса, А/нюша → Нюра, Нюся, Нюша

Имя Анна на разных языках

Анна – интернациональное имя. Россиянка Анна может встретить тёзку в Англии, Германии, Норвегии, Италии или США. В каждом языке есть свои особенности произношения имени.

Английский (Великобритания) — Anna

Anne

Английский (США) — Anna

Anne

Hanna

 сокращенно — Nancy

Немецкий — Anna

Anne

Hanna

Испанский — Ana

Французский — Anne

Итальянский — Anna

Португальский — Ana

Норвежский (букмол) — Anna

Нидерландский — Anna

Венгерский — Anna

Чешский — Anna

Hana

Польский — Anna

Hanna

Греческий —  Άννα

Белорусский — Ганна

Украинский — Анна, Ганна

Также имя Анна может быть частью двойного имени:
Амильяра́нн (Амелия + Анна / Amelia + Anne),
Ане́лла (Анна + Элла / Ann + Ella),
Аннабе́лла, Аннабе́ль (Анна + Белла / Anna + Bella),
Аннегре́т (Анна + Маргарет / Anna + Margaret), употребляется в Германии,
Аннело́тта (Анна + Шарлотта / Anna + Charlotte), употребляется в Германии,
Аннетру́да (Анна + Гертруда / Anna + Gertrude), употребляется в Германии,
А́ннифер (Анна + Дженифер / Ann + Jennifer, Jenifer ),
Бе́ттиэнн, Бе́ттианн (Бетти + Анна / Betty + Ann),
Вайа́нна (Виолет + Анна / Violet + Anna),
Джа́нанн (Джанет + Анна / Janet + Ann),
Джорджа́нн (Джорджи + Анна / George + Ann, Anne),
Джорджиа́нна (Джорджи + Анна / George + Anne),
Дора́нн (Дора + Анна / Dora + Anne),
Кэ́роланн, Ка́роланн (Кэрол + Анна / Carol + Anne),
Лиа́нн (Ли + Анна / Lee +Anne),
Лиа́нна (Ли + Анна / Lee +Anna),
Лиса́нна, Лиза́нна (Элизабет + Анна / Elisabeth + Anna), употребляется в Германии,
Луа́нн (Лу + Анна / Lu + Anne), употребляется главным образом в США,
Мариа́нна, Мариа́нн (Мария + Анна / Mary + Ann),
Не́ллиан (Нелли + Анна / Nellie + Ann),
Роза́нн (Роза + Анна / Rosa + Ann), употребляется в Шотландии, США и Канаде,
Роза́нна (Роза + Анна / Rosa + Anna),
Ру́танн (Рут + Анна / Ruth + Ann, Anne),
Саллиа́нн (Салли + Анна / Sally + Ann),
Э́йприланн (Э йприл + Анна / April + Ann),
Энно́ра (Анна + Нора / Ann + Nora, Norah).

Источники
 • Никонов В.А. Ищем имя. 1988 г.
 • Никонов В.А. Имя и общество. 1974 г.
 • Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен: 4000 имен. 1989 г.
 • Суперанская А.В. Имя — через века и страны. 2007 г.
 • Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание. 2005 г.
 • Фото в заголовке: © kavrishka90/stock.adobe.com
 • Произношение имен: forvo.com
Советуем почитать
Интересные статьи

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | ★ Как перевести «анна и ганна одно имя


Gannaram

Gannaram is a village which is located 150 km from the city. It is located in indalwai Mandal, under the electoral district Nizamabad rural Nizamabad, Telangana in southern India. It has a population of more than 9250. The hotel is easily accessible by national highway 44 and the number of buses from Nizamabad to Kamareddy. It is a religious diversified large villages with Hindu temples and mosques. This village is famous for its temples of Shiva, Hanuman and Peddamma. Every year Sri Durga Devi navrathri vutsawalu, is lalithadevi yuvajana Sangam and the village development Committee»in = «Kalyanothsavam takes place in a village on Sri RamaNavami in April and conducted special Pujas for Lord Shiva on the day of shivarathri. Ugadi and two Dusshera several major festivals celebrated in this village. Agriculture is the main source of income. People mostly depend on groundwater. The main crops paddy, pepper, sunflower, corn, turmeric, soybean, sugar cane. The major political parties BJP and TRS. First saranga village Aarugonda Narsimloo 20 years old, he began the drainage system in the village and built a Shiva temple and the roads of the village and to organise the electricity for the village. At the entrance to the village there is a Shiva temple at the end too, there is a Shiva temple on the mountain. This Shiva temple is built on Arugonda Narsimloo. The population of this village is almost 9.250, and the total area of the village of about 20 km2, including agricultural lands. Indalwai, party thanda, Nallavelli, Sirnapalli, and Chandrayaan Pally with other surrounding villages to this village. The village has 2 banks, one branch of Andhra Bank Indalwai and other Telangana Grameena Bank started in 2017. Currently, the position of the elected head of the village, or saranga Kunta Mohan Reddy.

фаворитов России по художественной гимнастике в Рио _ если будут соревноваться — Спорт — Государственный журнал-Регистр

Россия известна своим быстрым темпом и сложными, приятными для публики упражнениями в художественной гимнастике. Когда русские женщины берут слово, излучается уверенность.

И есть причина.

Россия выиграла командное золото на четырех Олимпийских играх подряд «в Сиднее, в Афинах, в Пекине и в Лондоне» и теперь хочет сделать это пять раз подряд в Рио. Если команда может соревноваться.

В индивидуальном многоборье российские гимнастки завоевали восемь из 15 медалей на последних пяти Олимпийских играх, в том числе четыре золотых.

Евгения Канаева, золотая медалистка в Пекине и Лондоне, завершила карьеру после Игр 2012 года. Трехкратная чемпионка страны в многоборье Маргарита Мамун и трехкратная чемпионка мира в многоборье Яна Кудрявцева выступают за команду «Рио».

Международный олимпийский комитет взвешивает, следует ли запретить национальную делегацию после того, как резкий отчет подтвердил широко распространенный, санкционированный государством допинг в различных видах спорта, от легкой атлетики до настольного тенниса.Если фавориту не хватает «решение может прийти в воскресенье» на соревнованиях, художественная гимнастика, вероятно, будет выглядеть совсем иначе, чем на прошлых Играх.

Другие истории изобилуют художественной гимнастикой, где спортсмены изящно выступают с ручными предметами, а упражнения сочетают артистизм с потрясающими гимнастическими навыками, такими как акробатика, а также балетные движения, такие как пируэт.

ЛУЧШИЕ ИЗ ОТДЫХА: Конечно, Россия лидирует, но Беларусь, Украина и Болгария — сильные соперники, полные решимости подорвать это господство.

В личном первенстве украинка Ганна Ризатдинова, занявшая 4 место в мире, возвращается на Олимпийские игры после 10-го места в Лондоне. Со спортом ее познакомила мать, которая также была ее первым тренером.

Ее обучение было прервано из-за протестов и насилия в столице Украины Киеве во время украинского кризиса 2014 года, но она готова к Рио.

Также обратите внимание на 22-летнюю Мелитину Станюту и 19-летнюю Екатерину Галкину, которые, как ожидается, покажут впечатляющие выступления для традиционной электростанции Беларуси.

ПЕРВАЯ ЮКОРЕЙКА: Любимец публики, Сон Ён Джэ вернется на паркет в Рио, где она надеется заработать медаль и стать первой южнокорейской художественной гимнасткой, поднявшейся на олимпийский пьедестал.

Она была пятой в Лондоне в 2012 году и в настоящее время занимает пятое место в мире после трех россиян и украинца.

22-летняя Сон уже пользуется большой популярностью в Южной Корее, где она появлялась в популярных корейских телесериалах и поднимала значимость этого вида спорта.

Как Россия вернется к вмешательству в выборы до голосования 2020

В 2016 году большая часть троллинга, направленного на выборы в США, осуществлялась из офисного блока в Санкт-Петербурге, Россия. Расследование CNN, длившееся несколько месяцев, показало, что в этом избирательном цикле, по крайней мере, часть кампании была передана на аутсорсинг — троллям из западноафриканских стран Ганы и Нигерии.

Они сосредоточились почти исключительно на расовых проблемах в США, продвигая расширение прав и возможностей чернокожих и часто проявляя гнев по отношению к белым американцам.По мнению экспертов, которые следят за российскими кампаниями по дезинформации, цель состоит в том, чтобы разжечь раскол среди американцев и спровоцировать социальные волнения.

Язык и изображения, используемые в сообщениях — в Twitter, Facebook и Instagram — иногда графические.

Один из ганских троллей — @africamustwake — связался с историей с сайта левого заговора и прокомментировал в Facebook: «Склонение Америки к фашистскому полицейскому государству продолжается».

Ссылаясь на сенатора от республиканской партии, сообщение продолжалось: «Кто-то должен убрать этого сенатора.»

В другой раз @africamustwake написал в Твиттере:» ВЫ, ПОЛИЦИЯ УБИВАЙТЕ ЧЕРНЫХ С тех пор, как Я РОДИЛИ У НАС ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАМЫ. С ДНЕМ MLK U ГИПОКРИТАМ «.

Более 200 аккаунтов были созданы огромными троллями Ганы. большинство во второй половине 2019 года — и они достигли сотен тысяч, возможно, миллионов людей по всему миру.

Facebook и Twitter уже изучали некоторые учетные записи троллей, когда CNN уведомила две компании о нашем расследовании.В заявлении, опубликованном в четверг, Facebook заявил, что его «последующей оценке способствовало наше сотрудничество с командой журналистов CNN», и он «удалил 49 учетных записей Facebook, 69 страниц и 85 учетных записей Instagram за участие в иностранном вмешательстве».

Facebook сообщил: «Эта сеть находилась на ранних стадиях формирования аудитории и управлялась местными гражданами — сознательными и невольными — в Гане и Нигерии от имени людей в России. Она была нацелена в первую очередь на Соединенные Штаты.«

Facebook сообщает, что около 13 200 учетных записей Facebook подписаны на одну или несколько учетных записей Ганы и около 263200 человек подписаны на одну или несколько учетных записей Instagram, около 65% из которых находятся в США.

Twitter сообщил CNN, что он удалил 71 аккаунты, у которых было 68000 подписчиков. «Большинство писали в Твиттере на английском языке и представились как базирующиеся в Соединенных Штатах, — говорится в заявлении. — Счета — действующие из Ганы и Нигерии и которые мы можем надежно связать с Россией — пытался сеять раздор, обсуждая социальные проблемы, такие как раса и гражданские права.

Действия, обнаруженные CNN, поразительно похожи на российскую кампанию троллей 2016 года, в ходе которой были созданы сотни учетных записей, выдаваемых за американские. Например, @africamustwake, который описал себя как «Платформа для #BLM #Racism #PoliceBrutality , «утверждал, что находится во Флориде.

Другие аккаунты, например, утверждали, что находятся в Бруклине или Новом Орлеане.

Один из аккаунтов даже выдавал себя двоюродным братом афроамериканца, который умер во время содержания под стражей в полиции.Затем пост был передан группе в Facebook под названием «Африканцы в Соединенных Штатах». Группа сообщила CNN, что понятия не имела, что тролли пытались ее задействовать.

Другой также намекнул, что они были в США, написав в феврале в Твиттере: «Только что испытал вопиющий # расизм в Даунтоне (так в оригинале), Хантсвилл, штат Алабама … Трое моих черных друзей-мужчин были отвергнуты, потому что у них не было дресс-кода. ‘»

В США предпринимались согласованные усилия по агитации. Один из троллей — Black People Trendz — разместил сообщение на странице Black Lives Matter в Цинциннати в Facebook.Другой — @The_black_secret — был посвящен полицейским расстрелам афроамериканцев. Он также разместил видео расового инцидента с комментарием «Черные имеют право защищаться от расизма», который вызвал более 5000 откликов и более 2000 публикаций.

CNN работала с двумя профессорами Университета Клемсона — Дарреном Линвиллом и Патриком Уорреном — в отслеживании операции в Гане. Линвилл сказала, что эта кампания была построена прямо из русского сценария, пытаясь замаскировать свои усилия среди групп в США.

«Они были очень тесно связаны с сообществом Black Lives Matter», — сказал он. «Они говорили почти исключительно о том, что происходило на улицах Соединенных Штатов, а не на улицах Африки».

Кайли Скейлс, управляющий директор Фонда глобальной сети Black Lives Matter, сказала, что ее организация проявляла инициативу, когда дело доходило до защиты своего голоса в Интернете. «Мы вступаем в избирательный цикл 2020 года с широко открытыми глазами на тот факт, что международные и внутренние игроки стремятся подорвать нашу организацию, и мы не собираемся этого допустить», — сказала она CNN.

Внутри фермы троллей

Штаб операции находился в обнесенном стеной комплексе в тихом жилом районе недалеко от столицы Ганы Аккры. Его арендовала небольшая некоммерческая группа, которая называла себя «Устранение барьеров для освобождения Африки» (EBLA).

Шестнадцать ганцев, в основном в возрасте от 20 лет, работали на территории комплекса; некоторые жили бесплатно в соседней квартире. Им выдали мобильные телефоны, а не ноутбуки, и они работали за столом. Тролли EBLA общались как группа через зашифрованное приложение Telegram, которое редко используется в Гане.

Один из троллей согласился поговорить с CNN, если ее личность была замаскирована. Она сказала, что понятия не имела, что будет работать русским троллем. Она сказала, что сотрудникам были даны темы для сообщений. «Итак, вы получаете истории о ЛГБТ, вы получаете истории о жестокости полиции, в зависимости от того, над чем вы работаете», — сказала она.

Сотрудник сказал, что им сказали, что лучшее время для твитов и постов — это поздний полдень и ночь в Гане, время, когда американская аудитория была бы активной.Им давали читать статьи из США.

Facebook сообщил, что, хотя люди, стоящие за кампанией, пытались скрыть свою цель и координацию, расследование обнаружило связи как с EBLA, так и с «лицами, связанными с прошлой деятельностью Российского агентства интернет-исследований».

Агентство интернет-исследований (IRA) отвечало за большую часть иностранного троллинга, направленного на избирательные кампании в США в 2016 и 2018 годах, по данным правительства США. ИРА финансировал российский олигарх Евгений Пригожин, который настолько близок к Кремлю, что его прозвали «шеф-поваром Путина».

Запрос CNN о комментариях по поводу троллинговой операции в Гане от холдинговой компании Пригожина, Concord Management, остался без ответа.

Человек, управляющий EBLA, называет себя г-ном Амара и утверждает, что является южноафриканцем. На самом деле он живёт из Ганы. в России, и его зовут Сет Wiredu. Некоторые из сотрудников EBLA сказали, что слышали, как Wiredu говорит по-русски.

В конце прошлого года Wiredu расширил сферу деятельности EBLA на Нигерию, заполнив как минимум восемь должностей, включая менеджера проекта для помощи в «социальных сетях» управление.CNN обнаружил объявления о двух вакансиях, а источник в Нигерии подтвердил, что сотрудники делили офисные помещения в Лагосе. Нигерийские счета публиковались преимущественно по выпускам США.

А в конце января этого года EBLA рискнула даже Он рекламировал вакансию в Чарльстоне, Южная Каролина, как это делала IRA в 2016 году. Публикация в LinkedIn предлагала соискателям «объединиться с нашими братьями и сестрами по всему миру, особенно в Соединенных Штатах, где в основном подвергаются POC. ко всем формам жестокости.»

Публикация в LinkedIn прекратила прием заявок через несколько дней.

6 февраля службы безопасности Ганы провели рейд на территорию EBLA. В тот же день группа прекратила публиковать сообщения в созданных ею учетных записях в социальных сетях. Один из сотрудников сообщил CNN им приказали лечь на землю и направили на них оружие. Их допросила полиция, а телефоны, которые использовались для публикации на фальшивых аккаунтах, были конфискованы.

Когда CNN посетил комплекс двумя неделями позже, он, похоже, был заброшен. .

В заявлении для CNN службы безопасности Ганы заявили, что их подразделение кибербезопасности с подозрением относится к деятельности EBLA и считает, что оно было вовлечено в «организованный радикализм со связями с иностранным органом». Они добавили, что определили, что «EBLA получает финансирование из анонимного источника в европейской стране».

Источники службы безопасности Ганы впоследствии сообщили CNN, что все финансирование EBLA поступило из России.

Похоже, что набег не остановил Wiredu.В начале марта он созвал собрание сотрудников EBLA. CNN наблюдал за встречей с близкого расстояния.

Wiredu сказал рабочим, которых он встречал в нескольких группах, что проблемы со службами безопасности скоро пройдут, как сказал кто-то на собрании. Он сказал им, что они вернутся к работе и должны создать новые учетные записи, предоставив ему пароли.

В ответ на обращение CNN после встречи Wiredu отрицал, что когда-либо работал в Агентстве интернет-исследований и знал Пригожина.

«Я бы не сказал, что у меня есть российские партнеры. У меня есть друзья … но называть их партнерами было бы неправильно, потому что я не прошу кого-то прийти и поддержать меня», — сказал он. Он сказал, что выполнял переводческие работы для многих организаций в России.

Wiredu настаивал на том, что он финансировал EBLA из собственных доходов, и не понимал, почему силы безопасности Ганы совершили налет на территорию. Он сказал, что в этих аккаунтах «говорилось о том, что важно для чернокожих, говорилось о расизме, говорилось о жестокости полиции.«

» Я вообще-то воспринимаю себя как боец. «Я борюсь за чернокожих», — добавил Вирду.

Вирду признал, что называл себя Амарой и выдавал себя за южноафриканца.

Цели EBLA в США следовали давно установленной схеме, по словам Линвилла и Уоррена из Клемсона, которые сотрудничать с правоохранительными органами США в отслеживании активности троллинга.

«Существует долгая история, восходящая к Советскому Союзу, когда Россия подчеркивала реальные и серьезные расовые разделения, существующие в Соединенных Штатах.Но также пытается разжечь эти разногласия », — сказал Уоррен.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в феврале 2018 года специальным советником Робертом Мюллером, российские оперативники, работающие в Агентстве интернет-исследований, использовали аккаунты в социальных сетях в Facebook, Twitter и Instagram, включая те, которые называются «Разбудили чернокожих» и «чернокожих» — чтобы убедить американцев голосовать за сторонних кандидатов или вообще не участвовать в выборах. Три месяца спустя Facebook удалил 70 аккаунтов Facebook и 65 Instagram, а также 138 страниц Facebook, которые находились под контролем ИРА.Facebook также заблокировал другие российские операции, не связанные с IRA в 2018 году.

Расследование CNN показало, что учетные записи, созданные в Гане, постоянно координировались, размещая сообщения на одну и ту же тему с интервалом в несколько часов. Учетные записи Instagram, кажется, преуспели особенно хорошо: самая популярная учетная запись Instagram собрала более 25000 подписчиков, что в три раза превышает ее аудиторию в Twitter.

Одно изображение под брендом EBLA было ретвитировано в аккаунте Twitter с 126 000 подписчиков, что значительно усилило послание группы.

Wiredu внимательно следил за последствиями расширения, по словам нескольких сотрудников EBLA, которые беседовали с CNN. Один из них сказал, что они предоставили ему свои пароли и каждую неделю должны были сообщать подробности о доступности своих аккаунтов. Они использовали аналитику Twitter, чтобы изучить свой рост, и им сказали, что они получат бонусы и более высокую заработную плату, если их счета значительно увеличатся.

Некоторые из сообщений троллей включали видео с выжженным логотипом EBLA. В декабре аккаунт @AfricaMustWake в Твиттере разместил видео с логотипом EBLA, демонстрирующее предполагаемую жестокость полиции в Чикаго.

В ноябре другой аккаунт — @AfricaThen — разместил видео с маркировкой EBLA с подписью: «Женщина-сторонница превосходства белой расы вошла в Popeyes, используя N-слово у сотрудников … и в итоге получила турнир Большого шлема. завтрак # расизм # выезд # ИЗМЕНИТЬ «.

Что будет дальше в Гане — и в других местах

Неясно, удастся ли Wiredu восстановить операцию EBLA после февральского рейда. Он определенно намерен попробовать, по словам одного из сотрудников EBLA, который сказал CNN, что он призвал их открыть новые аккаунты.

Для исследователей Клемсона создание сетей троллей в Гане и Нигерии было бы умным торговым приемом. «Это определенно увеличивает риск», — сказал Линвилл. «У вас могут быть учетные записи, работающие в совершенно разных частях земного шара, и это может затруднить идентификацию вашей операции в целом».

В более широком смысле, Россия, безусловно, проявляет растущий интерес к Африке, используя сочетание государственной власти и частных интересов. В число этих частных интересов входят российские компании, стремящиеся разрабатывать энергетические и сырьевые ресурсы Африки, а также предоставлять частных военных подрядчиков для поддержки местных сил безопасности.

В прошлом году расследование CNN показало, что компании, связанные с Пригожиным, действовали в Центральноафриканской Республике, обучая свою армию и полицию и добиваясь концессий на добычу алмазов и золота. Компании или подрядчики Пригожина также присутствовали в Ливии, Судане и Мозамбике.

Они также пытались влиять на политику нескольких африканских стран.

В октябре прошлого года Facebook закрыл сети учетных записей, которые были активно нацелены в общей сложности на восемь африканских стран.В нем говорилось: «Хотя люди, стоящие за этими сетями, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связывало эти кампании с организациями, связанными с российским финансистом Евгением Пригожиным».

Сохраняющийся интерес России к Африке как платформе для расширения своего влияния приобрел новый оттенок с троллинговым предприятием в Гане, демонстрируя адаптируемость и настойчивость, которые вызовут глубокую озабоченность у спецслужб США и технологических компаний.

Сенатор США Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал в ответ на сообщение CNN: «Я уже много лет говорил, что было бы глупо полагать, что в Санкт-Петербург. Этот новый репортаж — напоминание о продолжающейся угрозе, с которой мы сталкиваемся со стороны России, и ее непрекращающихся попытках разделить нас и манипулировать нами в социальных сетях ».

Линвилл, профессор Клемсона, считает, что, несмотря на их работу и расследование CNN, существует гораздо больше аккаунтов троллей.Он вспоминает, что в прошлом году передал Twitter несколько фейковых аккаунтов в Гане. Твиттер приостановил их. «Но неделю спустя их заменил другой набор учетных записей».

Журналист Манассе Азур Авуни в Гане, Стефани Бусари из CNN в Нигерии и Дарья Тарасова из России внесли свой вклад в создание этой статьи, которая была передана из Аккры, Гана; Лондон; Москва; Лагос, Нигерия, и Клемсон, Южная Каролина. Видео было снято Скоттом Маквинни из CNN и отредактировано Оскаром Фезерстоуном из CNN.

Как произносить славянские женские имена… .или простой способ удивить свою украинскую девушку> Блог советов по вопросам знакомств

Психологи говорят, что самое любимое слово, которое человек любит слышать, — это его / ее имя. Также доказано, что наши имена влияют на нашу личность и что люди с одинаковыми именами имеют схожие личности. Но если ваш возлюбленный принадлежит к другой культуре, чем ваша, ее имя, вероятно, будет звучать для вас странно, или у вас могут возникнуть проблемы с его написанием и произношением.Чтобы вам было проще, мы составили список некоторых (но не всех) женских имен, которые часто используются в Украине. Для вашего удобства мы даем вам само имя, его произношение, происхождение и короткие, неформальные формы, которые обычно используются друзьями и членами семьи.

Анастасия а-на-стах-СЭ-ях, греч. Anástatsis «воскресение».
Настя, Настенька, Настюша, Настасья

Alexandra ah-lyek-SAN-drah, Женский облик Александра. Греческий алексеин «защитник мужчин.’
Саша, Сашенька, Сашка, Шура, Шурочка
Алла АХЛ-ля, Одно предположение, что это сокращенная форма Александра. Другое, что это <греч. Alla "другой", возможно, в расширении "единственный".
Аллочка, Аллушка

Анна AHN-nah, греческая форма от <иврита hannāh «милосердный». Вероятно, по традиции у большинства русских (и, следовательно, ее распространение) связывается с матерью Девы Марии.
Аня, Аннушка, Анюта,

Дарья ДАХР-йах, греческий dareîos от имени персидского царя Дария.
Даша, Дашенька, Дашечка, Дашуня

Екатерина йе-ка-тых-РИ-нах, русская форма <греч. Четкая этимология неизвестна. Однако народная этимология связывает это имя с греческим katheros, «чистый». Святой с этим именем в 4 веке принял мученическую смерть в Александрии.
Катя, Катерина, Катюшка, Катюша, Катенька

Елена, Елена, Елена yeh-LYEH-nah, греч. (H) élen, дочь Зевса, что означает «гречанка, образованная», в расширении «светлая, сияющая». Связана со св.Елена, мать императора Константина.
Лена, Леночка, Ленок, Ленчик, Еленушка

Елизавета yeh-lee-zah-VYEH-tah, на иврите elisheva «Бог есть моя клятва». Библия, жена первосвященника Аарона. Новый Завет, мать Иоанна Крестителя.

Лизок, Лизочка Лиза

Eugenia yehv-GYEH-nee-yah, греч. Eû «хорошо» + genēs «рожденный». Имя епископа-миссионера IV века.
Женя, Женка, Женечка

Галина га-ЛИ-нах, Неопределенное происхождение. Одна интерпретация состоит в том, что это форма Елены.Другая причина в том, что оно происходит от греческого galéne «спокойствие».
Галочка, Галенка, Галюшка, Галчонок

Инна (Ина) EEN-nah
Инночка, Инноуля, Инноуленка, Инуся, Инок, Иннесса

Ирина (Ирина) eeh-REE-nah, греч. Eirēnē «мир». Имя нескольких святых в Православной церкви.
Ира, Иринка, Иришка, Иринчик, Ириночка, Ирунчик, Ириша

Юлия (Джули) YOO-lee-ah, латинское, римское название клана.
Юленька, Юлька, Юльчик

Ксения КСЯЙ-нях, греч. Ксения «гостеприимство.’
Ксюша, Ксюшка, Ксюшенка

Лариса ла-РИ-сах, Происхождение не ясно. Имя греческого мученика, почитаемого Православной церковью.
Лара, Ларочка

Лилия ЛИХ-лях, латинское lilium «лилия».
Лилечка, Лиля

Lolita lah-LEE-tah, Сокращенная форма от Долорес <испанского родственного слова, «печали», одного из титулов Девы Марии.
Лола (Лолиточка)

Людмила люд-МЕЕ-лах, старославянское lud «народ» + mila «любовь, благодать» = «любимый людьми».
Люда, Мила, Милочка, Люся, Людочка

Любовь лё-BAWV, «любовь.’
Люба, Любонька, Любаша, Любочка

Маргарита mar-gah-REE-tah, греческий маргарон «жемчуг».
Рита, Маргаритка, Риточка, Ритуля

Мария) mah-REE-yah, русская форма от имени Марии <на иврите Miryām, что означает неопределенный. Новый Завет, мать Иисуса Христа
Маша, Машенька, Машуша, Машуня

Марина mah-REE-nah, возможно, происходит от латинского Marius. Другое широко распространенное мнение — это слово означает «морской». Возможная популярность этого имени в России может быть связана с влиянием греческой принцессы Марины.
Мариша, Мариночка, Маришка

Надежда на-ДЬЕЖ-да, «надежда».
Надя, Наденька, Надюша, Надюшка

Наталья на-ТАЛ-йах, позднелатинский <Наталия Наташенька, Наташечка, Натусенька, Натусик, Наташа

Нина НЕЕ-нах
Ниночка, Нинок, Нинуля, Нинушка
Оксана ахк-САХ-нах, греч. Ксения «гостеприимство»
Оксаночка, Ксюша, Ксюшенька, Ксана

Ольга ШИЛ-га, русский женский аналог Олега.Но, в отличие от Олега, был одобрен Православной Церковью из-за святой Ольги Киевской, святой 10 века.
Оля, Оленька, Олюшка

Полина пах-ЛИ-нах, форма латинского paulus
Поля, Полинка

Роза RAW-за, лат. Rōsā «роза»
Розочка

Софья пила-ФЭ-я, греч. Софос «мудрость».
Соня, Сонечка, Софочка

Светлана sveht-LAH-nah, славянский перевод греческого phōtiné «свет».
Sveta, Svetochka, Svetlanka, Svetik

Тамара тах-МАХ-рах, русская форма от еврейского тамара «финиковая пальма».’
Тома, Томочка, Тамарка

Татьяна tah-TYAH-nah, латинское Tātiānus, древнеримская фамилия. Значение неуверенно.
Танечка, Танюшенка, Танюша, Танюшка

Валентина vah-lyehn-TEE-nah, латинское valens ‘здоровый. Имя римского мученика III века.
Валя, Валюша, Валюшка, Валенка, Валечка

Валерия вах-ЛИЕХР-йах, латинское valere «быть сильным», название римского клана.
Лера, Лерчик, Лерунчик, Лерусия, Лерок, Леруния

Вера вьех-РАХ, вера.
Верочка, Верок

Вероника (Вероника) vyeh-RAH-nee-kah, Значение непонятно. Согласно одной точке зрения, это <позднелатинское veraiconica «истинное изображение» Nika

Виктория veek-TAW-ryah, латинский победитель, «завоеватель».
Вика

Zhanna ZHAHN-nah, русская форма французского Jeanne, женская форма Jean [John] <латинское <греческое <иврит ychānān «Бог милостив».
Ganna, Janna, Jhanna

Зоя ЗАВ-ях, греч. Zóē ‘жизнь.’
Зоя, Зоя

Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, что вы можете сделать со всей этой информацией. Что ж, ответ прост — не просто читайте имена — выучите их, выучите короткие неформальные формы и ИСПОЛЬЗУЙТЕ их со своими украинскими подругами и друзьями. Вам решать, хотите ли вы шепнуть ей на ухо наедине, напишите это на цветочной открытке, когда вы отправите ей цветы, или, возможно, будете использовать это в своих письмах. Просто убедитесь, что это придаст вашему сообщению более индивидуальный интимный вид, и мы уверены, что любая украинская девушка это оценит!

Ее жизнь была оперой

Шесть мужей: Ганна Вальска ни черта не умеет петь оперу, но она уверена, что сможет это пережить.

Великолепная красавица, она была замужем шесть раз — за русского барона, промышленника Гарольда Маккормика и изобретателя так называемого «луча смерти», среди прочих — и очень, очень разбогатела.

Семейное счастье и аплодисменты оперных критиков ускользнули от нее, но она продолжила изобретать себя заново и создала один из величайших ботанических садов в мире в Санта-Барбаре: «Страна лотосов» площадью 37 акров.

Барни Брантингем

На фотографиях вы видите Ганну Вальску (имя изменено), счастливо шагающую по пыльным дорожкам своего любимого сада, женщину, которая когда-то была тостом Парижа, у ног которой стояли коронованные головы Европы и капитаны промышленности. .В то время как мужчины необъятной развода миллионы на нее, зрители в Гаване была достаточно возмущен, как она «свернули так упорно от ключа, что зрители забрасывали ее с гнилыми овощами,» в соответствии с Нью-Йорк Таймс пересказе своих воспоминаний.

В любом случае, ее отсутствие мужей и неудачи в оперных залах стали нашей удачей. Так как же женщина скромного происхождения из Брест-Литовска, Польша, в 1887 году, ставшая столь желанной и такой богатой, в конечном итоге создала здесь сад с более чем 3000 растений со всего мира?

В 19 лет на королевском балу в Св.В Петербурге, Россия, она была выбрана самой красивой женщиной и вскоре сбежала с русским графом по имени Аркадий д’Энгорн. Но к 1915 году она устала от его пьянства и кутежей и развелась с ним.

Примерно в это же время она перебралась в Париж, занялась оперным пением и сменила имя с простого Ханна Пуач на Ганна Вальска, которое она придумала, чтобы напомнить ей о вальсе.

Ганна Вальска

Затем, в разгар Первой мировой войны, она отплыла в Нью-Йорк, где посоветовалась с богатым доктором Дж.Джозеф Френкель, который ухаживал за ее переутомленным горлом и разбитым сердцем. Они поженились через 10 дней в 1916 году.

В 1918 году она разделила счет ни с кем иным, как с Энрико Карузо. Оппортьюнити снова постучалась, когда она встретила мега-богатого Маккормика из миллионов International Harvester, который безумно влюбился в нее. Он быстро развелся со своей женой, не менее Рокфеллером, чтобы иметь право жениться на ней. Ему пришлось ждать своей очереди.

В 1920 году доктор Френкель благополучно умер. Депрессивная Вальска села на корабль в Париж и на борту встретила «самого богатого холостяка в мире» Александра Кохрана.Два дня спустя сделал предложение спортсмен / ковровый магнат. Вскоре она нашла его «самым несчастным человеком, которого я когда-либо встречала».

В 1922 году она бросила Кокрана и вышла замуж за Маккормика, который был не только преданным мужем, но и готов был профинансировать ее неудачную певческую карьеру. Но в 1931 году он развелся с ней, потому что она не собиралась уезжать из Парижа, чтобы жить в Чикаго. (Кто мог ее винить?)

Затем появился любитель оперы и изобретатель / ученый Гарри Гринделл-Мэтьюз из Англии, прославившийся своим сомнительным электрическим устройством «луч смерти» для якобы выведения из строя вражеских двигателей.Гарри оказался ревнивым мужем. Поэтому она вернулась на лодку в США

.

Ганна давно экспериментировала в оккультизме и начала брать уроки йоги. Она влюбилась в Теоса Бернарда, знатока йоги и тибетского буддизма, известного как «Белый лама». Они уехали на запад, как и многие до них, и поженились в Лас-Вегасе до бума, и Ганна мудро подписала брачный договор. Они купили то, что теперь называется «Лотосленд», называя его Тибетландом, чтобы стать убежищем для тибетских монахов.

Но Вторая мировая война помешала монахам приехать, и идея отступления провалилась.Перепады настроения Бернарда тоже стали невыносимыми. Буддийский духовный лидер подал иск о разводе в 1945 году, оставил многие из своих ценных книг и мебели и потребовал отдельного содержания. Это было отклонено после того, как он был пойман на лжесвидетельстве.

К 1946 году Ганна Вальска смогла создать свой великолепный сад, которым мог бы наслаждаться весь мир. Она умерла в 1984 году, но ее творение живет.

Лето: Лето означает уныние для большинства симфонических оркестров, но, к счастью для нас, молодые музыканты Музыкальной академии Запада дают великолепные публичные концерты в Гранаде.Следующая суббота, 21 июля, в 20:00. Стравинский, Брамс, Чайковский и др.

Q for Cute: недавно отремонтированный театр Гарвин в городском колледже Санта-Барбары открылся в минувшие выходные на знаменитой авеню Q, хитроумном комическом мюзикле, который можно назвать Улицей Сезам для взрослых. Примеры песен: «Что вы делаете со степенью бакалавра английского языка?» и «Все немного расисты». До 28 июля.

Добавить в избранное

Много мужей Ганны Вальской

фото с www.lotusland.org

Автор: Нэнси Чуда, соучредитель LuxEcoLiving.com и Healthy Child Healthy World

Присоединяйтесь к нам всю неделю, пока мы исследуем один из самых красивых садов в мире. Узнайте, как одна женщина превратила свою страсть, Lotusland, в живое воспоминание для всех нас, которое помогает вдохновить нас на связь с природой.

«Необязательно быть в Калифорнии задолго до того, как он почувствует, что его душа начинает шевелиться. Воздух намагничен… сознание просыпается… душа должна говорить ». Ганна Вальска, яркая оперная певица, написавшая эти слова в своих мемуарах, не просто устала от Нью-Йорка.После шестинедельного пребывания на Голливудских холмах в 1940 году 53-летняя г-жа Вальска искренне верила, что ее судьба лежит в этой «солнечной стране», где «люди явно больше заинтересованы в вашем существовании, чем в вашем кармане».

Голливуд не смог представить эту историю — сегодня нет актера, который мог бы сыграть эту роль, за исключением, ну, может быть, Мерил Стрип. Нет! У нее недостаточно опыта общения с мужчинами.

На вершине всегда есть место — автобиография мадам Ганны Вальска. Она родилась из Брест-Литовска, Польша, родилась 26 июня 1887 года, Ханна Пуач, и стала международной знаменитостью с глазом на драматизм и склонностью к коллекционированию растений и мужчин.На протяжении всей ее бурной оперной карьеры внимание и известность привлекал не ее голос, а ее необыкновенная красота. И влечение к богатым людям было для нее так же естественно, как пчела к пыльце. У нее было шесть мужей, включая графа и гуру йоги.

Духовно просвещенная женщина скромного происхождения с глазом на эксцентричность и страсть к своей садоводческой коллекции привела ее к созданию одного из самых великолепных поместий в мире. Lotusland была и остается ее жизненным поиском.Сегодня коллекция мадам включает самые востребованные, редкие и экзотические образцы растений во всем мире.

Ей нравился зеленый цвет во всех контекстах — особенно для мужчин, у которых его было много. Ее склонность привлекать богатых людей началась в Санкт-Петербурге, Россия. В нежном девятнадцатилетнем возрасте она сидела перед королевским ремесленником, которого выбрали «самой красивой женщиной на королевском балу». На балу царь выбрал ее, и сегодня картина, известная как «Портрет царя», остается в частном доме под опекой ее племянницы в Монтесито, также родине Лотосленда.

Ее страсть к созданию и сохранению того, что критики назвали одной из самых важных садоводческих коллекций в мире, началась с желания поделиться своим богатством знаний. Но чтобы осуществить свою мечту, ей пришлось пойти на многие жертвы. Выросшая как строгая «католичка», она была сформирована своей религией и своими родственниками, чтобы она была хорошей девушкой. Тип брака на всю жизнь. Но каким-то образом, когда она подростком сбежала с русским графом Аркадием д’Энгхорном в 1915 году, она устала притворяться послушной женой.Развод был единственным способом вернуть себе здравомыслие и самообладание, поскольку она больше не могла терпеть его пьянство и кутеж.

Ее оперная карьера привела ее в Европу, где она приняла имя Ганна Вальска. Ганна, как экзотическое русское имя для Ханны и Вальски, произошло от ее любви к вальсу.

Из-за угрозы Первой мировой войны Ганна переехала из Парижа в Нью-Йорк, где, став международной оперной звездой, она встретила доктора Джозефа Френкла, который вылечил ее травмированную гортань и успокоил ее отчаянное желание финансовой безопасности и дома. .Но крыша над головой не отвлекала ее от необходимости найти самого богатого человека в Америке.

Именно в это время Вальска встретила Гарольда МакКормика — наследника состояния International Harvester и щедрого сторонника Чикагской оперной труппы — и начала отношения, которые впоследствии стали отношениями на всю жизнь. Ганна также интересовалась мистикой и «смыслом жизни», участвовала в сеансах, консультировалась с досками спиритических сеансов, практиковала йогу и изучала астрологию, медитацию и телепатию.

В апреле 1920 года Френкель умер после продолжительной болезни. Измученная и подавленная, Вальска решила провести отпуск в Париже. На борту «Аквитании» она встретила Александра Кокрана, известного тогда как «самого богатого холостяка в мире». Даже это отличие не делало его невосприимчивым к неоспоримому очарованию Вальски. Он сделал ей предложение в день их встречи — она ​​отказалась и уступила только через несколько месяцев и четыре предложения. Алек оказался, по ее собственным словам, «самым несчастным человеком, которого я [Ганна] когда-либо встречала», все больше завидуя ее карьере и продолжая дружбу с Гарольдом МакКормиком.

В своих мемуарах «На вершине всегда есть место», мадам предвещает то, что быстро становилось тенденцией: Маккормик влюбился в нее, когда они впервые встретились, и развелся со своей женой Эдит Рокфеллер, чтобы он мог свободно жениться. ее. Когда Вальска наконец развелась с Кокраном, Маккормик немедленно сбил ее с ног. Как она вспоминала, «рассказы о моем разводе с Алеком Кокраном едва утихли, когда начались рассказы о моем браке с Гарольдом Маккормиком». Преданный муж, Маккормик продолжал поддерживать и финансировать преимущественно неудачную оперную карьеру Вальски, купив Театр на Елисейских полях в Париже в качестве места для ее выступления.В 1931 году, когда она отказалась покинуть Париж и жить с Гарольдом в Чикаго, он развелся с ней по причине дезертирства.

С ее певческой карьерой на шаткой почве, окончанием четвертого брака и уходом юности в прошлое, поиски «Истины» и «Великой цели» ее жизни активизировались Вальской; она отказалась от экстравагантных вечеринок и заявила, что «больше не будет ждать Прекрасного Принца!» Но Вальска не могла избежать любовных увертюр поклонников-мужчин. Ее познакомили с Гарри Гринделлом-Мэтьюзом, изобретателем луча смерти — «экспериментального устройства, которое могло отключать автомобильные двигатели с помощью дистанционного управления» — и, хотя они разделяли любовь к опере, она нашла его совершенно непривлекательным.Он был так подавлен ее отказом, что перестал работать, и, что удивительно, правительственные чиновники вмешались от имени Гарри, «поскольку опасались, что безразличие [Ганны] может убить его до того, как его изобретение для обнаружения подводных лодок и защиты Лондона … дойдет до рук военное министерство ». К сожалению, он оказался еще одним несчастным и ревнивым мужем, поэтому Ганна воспользовалась надвигающейся Второй мировой войной как предлогом для возвращения в Америку и получила телеграмму, когда Мэтьюз умер от сердечного приступа в 1941 году.

Как будто жизнь не дала ей достаточно лимонов, чтобы выжать, большинство из которых были мужьями, еще в Нью-Йорке, она начала писать свои мемуары. И чтобы сохранить свою красивую фигуру, она сначала стремилась к просветлению и посещала духовные семинары, в том числе уроки йоги. Она снова влюбилась. На этот раз с мужчиной намного моложе ее самой. Теос Бернар, известный как «Белый лама», получил титул, полученный благодаря своему опыту в Тибете. Бернар был на двадцать лет моложе ее и быстро оказал большое влияние на жизнь Ганны, в конечном итоге побудив ее купить поместье в Калифорнии, известное как Куэста Линда, и переименовав его в Тибетланд.Он был задуман как ретрит для тибетских лам и место для «выполнения священной работы Бернарда». В конце концов Ганна и Теос поженились на секретной церемонии в Лас-Вегасе, но брак не улучшил неуверенность Бернарда и резкие перепады настроения. После неутешительного брака и спорного развода, Walska, наконец, смог объявить свою независимость и переименовал ее недвижимость «Lotusland» после редких индийских цветов в ее лотосе пруде.

Символизируя духовное обновление, цветок лотоса был и остается подходящим символом для мадам.

Вальска провела следующие сорок лет своей жизни в Lotusland, посвящая себя дизайну своих садов и приобретению удивительного разнообразия редких и экзотических растений. Ее вкус к театральности и экстравагантности перешел в садоводство и новаторский ландшафтный дизайн. Один из ландшафтных дизайнеров мадам описал ее эстетику так: «У нее чувство художника, она использует растения вместо красок для декораций». Мадам Ганна Вальска умерла в Лотосленде 2 марта 1984 года, оставив все свое состояние Фонду Ганны Вальски Лотусленд, чтобы гарантировать, что ее наследие останется в ее садах.

Мне выпала честь и привилегия взять LuxEcoLiving в Lotusland. Благодаря Гвен Штауфер, исполнительному директору, мы смогли совершить поездку по священным садам мадам и узнать о каждом экземпляре, который она обожала, как если бы они были ее детьми.

Долговечное наследие, которое вы никогда не забудете, присоединяйтесь к нам на LuxEcoLiving TV, чтобы увидеть особый вид за стенами сада площадью тридцать семь акров.

→ Украинские имена и их значение → Rozpocznij Naukę / Ściągnij Fiszki MP3

Питани Odpowiedź

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, означает «данный Богом»

женская форма: Богдана

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, означает «слава Богу»

, женская форма: Богуслава

.

мужской

rozpocznij naukę

Болгарское происхождение, что в переводе с тюркского означает «короткий волк».

женский

rozpocznij naukę

Происходит от персидского имени Дарий, что переводится как «владеть благом».

мужской

rozpocznij naukę

Произошло от еврейского «Даниил», что означает «Бог мне судья».

женский

rozpocznij naukę

Украинская форма «Ханна», еврейское имя, которое означает «благодать».

женский

rozpocznij naukę

Происходит от греческого названия «Галенос» — «спокойствие».

женский

rozpocznij naukę

От еврейского «Йоханан», что означает «Бог милостив».

мужская форма: Иван

.

мужской

rozpocznij naukę

Происходит от греческого слова «кириос», что означает «господин».

женский

rozpocznij naukę

Имеет греческое происхождение, это имя дано женщинам из королевства Лидия.

женский

rozpocznij naukę

Славянское имя, переводится как «любовь»

женский

rozpocznij naukę

Славянское имя, переводится как «родное народу»

женский

rozpocznij naukę

Украинская форма «Мария», имя матери Иисуса.

мужской

rozpocznij naukę

Украинская форма «Матфей», что означает «дар еврейского бога».

мужской

rozpocznij naukę

Украинская форма «Николай», что в переводе с греческого означает «победа».

женский

rozpocznij naukę

Славянское имя, состоящее из слов «мир» и «честь».

женский

rozpocznij naukę

Форма «Надежда», славянское имя, которое переводится как «надежда».

женский

rozpocznij naukę

Форма слова «Наталья», что на латыни означает «Рождество».

мужской

rozpocznij naukę

От слова «Назариус», что с латинского означает «из города Назарета».

женский

rozpocznij naukę

От греческого «ксенос», что переводится как «иностранец».

женский

rozpocznij naukę

Украинская форма «Елена», что с греческого переводится как «факел».

мужской

rozpocznij naukę

От «Евстафия», что означает «стойкий».

женский

rozpocznij naukę

Происходит от «Аполлинария», женского греческого имени, которое происходит от бога Аполлона.

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, состоит из слов «расти» и «слава».

мужской

rozpocznij naukę

Имеет тюркско-татарское происхождение, означает «лев»

, женская форма: Руслана

.

мужской

rozpocznij naukę

Украинская форма «Стефан», что в переводе с греческого означает «корона».

женский

rozpocznij naukę

Славянское название, происходит от слова «свет», что переводится как «свет».

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, состоящее из «святое» и «слава»

женской формы: Святослава

.

мужской

rozpocznij naukę

Происходит от названия итальянского города — Тарас и имени сына Посейдона.

мужской

rozpocznij naukę

Происходит от слова «Vitalis», что на латыни означает «жизненно важный».

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, состоящее из «править» и «мир».

мужской

rozpocznij naukę

Славянское имя, состоящее из «лютого» и «слава»

женской формы: Ярослава

.

мужской

rozpocznij naukę

От греческого «евгений», что означает «благородный».

Ганна Вальска — zxc.вики

Вальска после замужества с Гарольдом Ф. Маккормиком (около 1922 г.)

Ганна Вальска , родившаяся как Ханна Пуач (родилась 26 июня 1887 года в Брест-Литовске † 2 марта 1984 года в Монтесито), была польско-американской светской львицей, певицей и любительницей садоводства. Она была замужем шесть раз, в том числе четыре раза за богатых мужчин. Начиная с 1941 года, с помощью своего состояния она создала Ботанический сад Lotusland в Калифорнии, который она посвятила посадке и содержанию до конца своей жизни.

биография

Ранние годы

Ганна Вальска родилась под именем Ханна Пуач в Брест-Литовске, который в то время был частью Российской Империи. В литературе ее постоянно называют полякой. Ее родителями были Наполеон Пуач и Каролина Массальская; семья принадлежала к высшему среднему классу.

В 17 лет Ханна Пуач сбежала с русским офицером бароном Аркадием д’Энгорном. Из-за слабого здоровья пара переехала в Швейцарию.По «официальной» версии брак был расторгнут в 1915 году. По другой версии, муж был алкоголиком и умер от туберкулеза; его точная судьба неизвестна.

В США

Самым большим желанием Ханны Пуач было стать певицей, поэтому она начала брать уроки пения каждый день и заниматься музыкой по-разному. В 1910-е она выступала в кабаре и небольших театрах Европы. Чтобы спастись от войны, она поехала в Нью-Йорк в 1915 году и попытала счастья в качестве оперной певицы, взяв сценический псевдоним Ганна Вальска: «Ганна» как русская форма Ханны, а «Вальска» — как ее любимая. музыка, вальс.Из-за воспаления голосовых связок она поехала в Нью-Йорк к неврологу Джозефу Френкелю, который был на 20 лет старше ее, который попросил ее руки после десяти дней знакомства, якобы потому, что она напомнила ему Альму Верфель, которую он тоже хотел жениться.

В 1918 году Вальска дебютировала в США в исполнении Энрико Карузо в Biltmore Morning Musicals. Примерно в это же время она познакомилась с Гарольдом Маккормиком, миллионером, сыном чикагского предпринимателя, который был покровителем Чикагской оперной труппы и впоследствии стал ее четвертым мужем.В 1920 году муж Джозеф Френкель умер, и «Ганна Вальска теперь была членом высшего общества Америки, ее браки и разводы, ее драгоценности, ее порой скандальные выступления попали в заголовки газет».

Во Франции

После смерти мужа Ганна Вальска поехала в Париж с друзьями. Во время путешествия она снова встретила Маккормика, который познакомил ее с Александром Смитом Кокраном, наследником ковровой фабрики и предположительно «самым богатым холостяком в мире». Говорят, что ее настоящая привязанность была к Маккормику, который в то время все еще был женат на наследнице Эдит Рокфеллер.В конце поездки Смит Кокран сделал ей предложение жениться, и пара поженилась в Париже в сентябре 1920 года. В качестве свадебного подарка он дал своей жене «карт-бланш». Пара вернулась в Штаты вскоре после свадьбы, потому что Вальска хотела продолжить свою карьеру оперной певицы. Отношения между супругами вскоре испортились, поскольку муж, как говорят, был ревнивым и притяжательным. Зато он подарил жене драгоценные камни, в том числе кольцо с 21-каратным бриллиантом в форме сердца — это стало известно позже, чем сердце Вальской.Пара развелась в 1922 году, и через 14 дней Вальска снова вышла замуж за Гарольда Маккормика, который только что развелся с Эдит Рокфеллер.

Яйцо Фаберже Консуэло Вандербильт

Маккормик вложил энергию и деньги в оперную карьеру своей жены, а также подарил ей драгоценности. Для своих выступлений у Анны Вальска были великолепные костюмы, созданные известными дизайнерами, такими как Эрте и сестры Калло, которые она также использовала для светских выступлений: например, в 1924 году она посетила оперный бал в Париже как «королева Польши Варвара». и носил платье с ней, переполненный шлейф на двух страницах.Часть ее гардероба сейчас находится в Художественном музее округа Лос-Анджелес. В 1926 году Вальска купила яйцо Фаберже на благотворительном аукционе — яйцо Мальборо, подаренное Консуэло Вандербильт. Позже Малькольм Форбс купил это произведение искусства как первое яйцо Фаберже для своей коллекции.

Вопреки желанию мужа, Вальска продолжала путешествовать по Европе и США, преследуя свою цель — стать признанной певицей. В 1922 году она приобрела Театр Елисейских полей в Париже, где ставила оперные спектакли.В интервью Chicago Tribune она заявила, что купила театр на свои деньги, а не на деньги мужа: «Я никогда не буду появляться в собственном театре, пока я не добьюсь признания, основанного исключительно на моих заслугах как артистка. («Я появлюсь в собственном театре только тогда, когда я найду признание, основанное исключительно на моих заслугах как артист».) В 1929 году она переехала в Париж и купила Шато де Галлюи между Парижем и Шартром, где она ходила в экстравагантные организации. посетили такие звезды, как Адольф Менджу и его жена Кэтрин Карвер.Также она запустила собственную парфюмерную серию. В 1932 году Маккормик развелся, потому что его жена отказалась жить с ним в Соединенных Штатах.

Широкая поддержка ее, в конечном счете, неудачной оперной карьеры ее мужем Гарольдом Фаулером Маккормиком, как говорят, нашла отражение в сценарии фильма «Гражданин Кейн» (1941). Другие интерпретации, однако, указывают на Рэндольфа Херста и его возлюбленную Мэрион Дэвис.

В середине 1930-х годов Ганна Вальска смирилась с тем, что никогда не станет известной оперной дивой, поскольку она постоянно получала плохие отзывы.Большую часть времени она проводила в своем замке во Франции и обратила свой интерес к эзотерике. В 1938 году она вышла замуж за эксцентричного британского изобретателя и оперного любителя Гарри Гринделла Мэтьюза, который безуспешно пытался разработать рабочее оружие с лучами смерти, которое можно было бы использовать на войне.

Вернувшись в США и создавая «Lotusland».

В 1939 году Вальска вернулась в Штаты, совершив последний рейс на корабле перед началом Второй мировой войны. Она вышла замуж за Гринделла Мэтьюза в разводе в 1941 году, а в 1942 году Ганна Вальска вышла замуж за учителя йоги Теоса Казимира Бернарда, которого прозвали Белым ламой, на 20 лет моложе ее.Пара купила сады Куэста Линда в Калифорнии и переименовала их в Тибетланд, потому что они должны были служить домом для тибетских монахов. Брак закончился спорами — в основном из-за денег — и «грязным» разводом. У Бернарда теперь был любовник, и однажды, когда Ганна Вальска вернулась домой из поездки, она обнаружила, что дом пуст. Вальска приказала своим сотрудникам никогда больше не упоминать имя Бернарда, и когда он был убит повстанцами в Пенджабе в 1947 году, ходили даже слухи, что она наняла убийц своего мужа.

В 1943 году Ганна Вальска опубликовала свою автобиографию «Всегда место наверху» (что означает: все еще есть воздух). В нем она описывает, как со временем она поняла свои ежедневные упражнения по пению, которые она выполняла до самой смерти, как путь к внутреннему удовлетворению. В книге она затронула такие темы, как астрология, гипноз, нумерология, телепатия и йога, а также роль и права женщин. Таким образом, она была членом Национальной женской партии и боролась за право жены иметь другое место жительства, чем муж, что она практиковала сама в течение многих лет.Она дружила с немецкой певицей Лотте Леманн и поддерживала ее Музыкальную академию Запада в Санта-Барбаре.

С тех пор Ганна Вальска посвятила себя оформлению своего сада, который в 1946 году переименовала в Lotusland. У нее не было ни садоводства, ни ботанических знаний, но она создала сад в сотрудничестве с экспертами, не без помощи. Чтобы иметь возможность покупать растения для своего сада, она продавала ценные украшения. В стране лотосов можно увидеть в общей сложности 3200 различных видов растений, уделяя особое внимание нецветущим растениям.Риз: «В« Стране лотосов »она перенесла аспекты оперы — постановку, драму, красоту — в садовое искусство».

Галерея Lotusland

 • Водяная лилия Мадам Ганна Вальска

Браки

Ганна Вальска была замужем шесть раз:

 • Четвертый муж: Гарольд Фаулер МакКормик (1922)

 • Пятый муж: Гарри Гринделл Мэтьюз (1924)

Награды

литература

 • Кирстен Риз: Ганна Вальска — Страна лотосов — Lotussound .Праздничный сбор для Беатрикс Борчард в день ее 60-летия. В: Мартина Бик / Джулия Хеймердингер / Криста Варнке (ред.): Музыкальные истории — формы посредничества . Böhlau, Кельн, Веймар, Вена 2010, ISBN 978-3-412-20625-3, стр. 281-294.
 • Брайан Адамс: Ганна: Примадонна Лотусленда . Платформа независимой публикации CreateSpace, 2014 г., ISBN 978-1-5141-6957-5.

Интернет-ссылки

Индивидуальные доказательства

 1. a b Файлы Пинковского.Риз, Ганна Вальска, стр. 282
 2. ↑ История Lotusland — Ганна Вальска Lotusland. В: lotusland.org. 15 сентября 1993 г., по состоянию на 15 июля 2016 г.
 3. a b c Риз, Ганна Вальска, стр. 281
 4. a b c d e Брошь «Вальска Бриолет Бриллиант»: Ганна Вальска на блоге Sotheby’s.